O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w oparciu o teorię psychodynamiczną. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim indywidualnym rozumieniem każdego człowieka. Jako doświadczony terapeuta uważam, że najważniejsze jest dopasowanie mojej wiedzy i kompetencji do Twoich potrzeb, zgodnie z przekonaniem, że każdy człowiek jest inny, a każda terapia jest niepowtarzalnym doświadczeniem.

 

Prowadzę:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Wsparcie w kryzysie
  • Psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży
  • Mediacje rodzinne i małżeńskie
  • Grupy wsparcia
  • Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych i młodzieży

(więcej…)

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego oraz akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, a także podyplomowy kurs Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wiedzę i umiejętności doskonaliłam uczestnicząc w wielu szkoleniach.

To, że specyfika zawodu psychoterapeuty wymaga nieustannej pracy nad sobą i swoim wnętrzem nie podlega żadnej dyskusji. Jeśli ktoś uważa że jest inaczej, jest w dużym błędzie. Z tego właśnie powodu, nim zdecydowałam się profesjonalnie pomagać innym, ja sama praktykowałam naukę czytania siebie. Ukończyłam 5 letnią terapię własną w nurcie psychodynamicznym, a na przestrzeni lat uczestniczyłam w kilku grupowych treningach interpersonalnych. Wszystkie te doświadczenia znacząco wpłynęły na moją samoświadomość, osobiste nastawienie do skuteczności psychoterapii i pozwalają mi lepiej rozumieć siebie, a co za tym idzie i was. Ale na tym nie koniec. Oczywiście stale i niezmiennie troszczę się o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych, a ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy, swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, Fundacją Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Stacjonarnymi Ośrodkami Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, gdzie pozostawałam w kontakcie indywidualnym i grupowym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zgłaszającymi mniejsze i większe problemy natury emocjonalnej: zaburzenia zachowania, stres, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości i zburzenia psychotyczne, autoagresję, trudności interpersonalne, lęk, zaburzenia odżywiania, przemoc lub problem alkoholowy w domu, kryzys, problemy w relacji partnerskiej, przemoc, współuzależnienie itp.

Podstawą mojej pracy i pomocy jest wiara, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany. Największym wyzwaniem jest jego odkrycie, a następnie znalezienie odpowiedniej ścieżki do jego wykorzystania. Nie zapraszam Cię do siebie po diagnozę, etykietę, ocenę. Nie ja będę żyła twoim życiem, więc nie mogę wiedzieć co jest dla Ciebie najlepsze. Zapraszam na wyprawę w głąb siebie, w poszukiwaniu własnych zasobów, do zapoznawania się z „instrukcją obsługi siebie”. Zapraszam na wyprawę po sens własnego życia.
Zuzanna Ząbczyk-Straszko – psycholog, psychoterapeuta