MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2

Samoopisowy kwestionariusz osobowości.

Test umożliwia lepsze poznanie siebie, w tym swoich mocnych i słabych stron. Pozwala także określić możliwe obszary do ewentualnej pracy terapeutycznej.
Konsultacja diagnostyczna/wywiad – 150zł (50 min.) Zebranie wywiadu i dobór odpowiednich kwestionariuszy lub testów psychologicznych w zależności od zgłaszanych trudności lub ewentualnych zaleceń lekarza psychiatry.
Druga wizyta diagnostyczna w celu pogłębienia diagnozy – 150zł (50 min.) Pogłębienie wywiadu w przypadku takiej konieczności

  • Badanie – 450zł (cena z omówieniem wyników) czas trwania badania 90-120 min.
  • Omówienie wyników- 150zł,
  • Pisemna opinia diagnostyczna – 150zł
  • Pakiet: konsultacja, badanie, pisemna opinia – 750zł

W celu umówienia wizyty diagnostycznej, konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Pracownią „Zza kozetki” lub bezpośrednio z wybranym specjalistą.