Interwencja kryzysowa/psychologiczne wsparcie w kryzysie

Cykl spotkań zorientowanych na opisanie, zrozumienie, wsparcie oraz rozwiązanie trudności wynikających z chwilowej niedyspozycji osoby zgłaszającej się. Przyczyny trudności mogą wynikać z czynników zewnętrznych, od niej niezależnych, (utraty różnego rodzaju i pochodzenia, żałoba, kryzys relacyjny itp.) oraz wewnętrznych niedyspozycji, takich jak chwilowe dekompensacje (nagłe, wyraźne pogorszenie funkcjonowania emocjonalnego), kryzysy emocjonalne, wynikające z konieczności przewartościowania życia w procesie rozwoju.
Ilość spotkań dostosowywana do indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej się.
Czas trwania pojedynczego spotkania – 50 min.

Umów wizytę:
Zuzanna Ząbczyk-Straszko
Ida Wnukowska