Psychoterapia dorosłych

Długoterminowa praca psychoterapeutyczna zorientowana na wgląd w przyczyny oraz bieżące konsekwencje zgłaszanych trudności. Zgodnie z ujęciem psychodynamicznym prowadzona w oparciu o zrozumienie nieświadomych impulsów oraz zasad postrzegania i interpretowania rzeczywistości w sposób, który w jednym lub wielu obszarach życia utrudnia codzienne funkcjonowanie.
Ta forma pomocy umożliwia głębokie poznanie charakterystycznych dla danej jednostki cech osobowości, wiążących się z nimi konfliktów wewnętrznych lub deficytów i stosowanych mechanizmów obronnych, zidentyfikowanie utrudniających funkcjonowanie myśli, emocji i zachowań oraz wprowadzenie bardziej adaptacyjnych form radzenia sobie w rzeczywistości zewnętrznej (społecznej) oraz wewnętrznej (emocjonalnej).
Czas trwania procesu psychoterapeutycznego określa indywidualne dla każdego tempo osiągania wyznaczonych celów terapeutycznych, ustalonych oraz omówionych wraz z psychoterapeutą na początkowym etapie terapii.
Czas trwania pojedynczej sesji psychoterapeutycznej – 50 min.

Umów wizytę:
Zuzanna Ząbczyk-Straszko
Ida Wnukowska